Profil

Obchodná spoločnosť KAPA DAB spol. s r. o. vznikla v roku 1995 ako jedna z distribučných spoločností so zameraním na distribúciu periodickej a neperiodickej tlače, tabaku, tabakových výrobkov, fajčiarskych potrieb, cukroviniek a doplnkového tovaru v regióne Prešovského kraja.

Plynulý chod firmy zabezpečuje takmer 170 zamestnancov.

V priebehu niekoľkých rokov si táto obchodná spoločnosť získala dôveru mnohých zákazníkov a následným získaním partnera spoločnosti Mediaprint Kapa sa úspešne etablovala na trhu distribúcie tlače v Prešovskom regióne. Spoločnosť zásobuje takmer 400 odberateľov v okresoch: Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov n/T.

 

Mapa pokrytia