Všeobecné podmienky

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Kapa Dab s.r.o. (ďalej len "Kapa Dab"). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť Kapa Dab zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

Spoločnosť Kapa Dab si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti Kapa Dab alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Kapa Dab. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti Kapa Dab.

 

Všetky osobné údaje získava spoločnosť Kapa Dab od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Mapa pokrytia